Contributie

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 1505073792_contributie.jpg

De contributie van de fotoclub bedraagt € 20 **) per jaar. De leden die ook deelnemen aan de 3e maandagmiddag (verdiepingsmaandag) betalen gezamenlijk de gemaakte kosten voor die middag. 
Het contributiejaar loopt van januari t/m december van enig jaar. Leden die gedurende het contributiejaar lid worden van de fotoclub betalen dat jaar, na de introductieperiode van één maand (2/3 bijeenkomsten), naar rato.

In de jaarvergadering wordt jaarlijks de hoogte van de contributie bepaald. Je ontvangt in de maand maart/april de rekening voor de contributie.

Het bedrag van de contributie moet, na ontvangst van de factuur, binnen 14 dagen worden overgemaakt op: NL19 RABO 0159 7280 61, t.n.v. Sociëteit tot Nut ende Vermaeck, onder vermelding van “contributie 20…”.

**) Het lidmaatschap van de fotoclub houdt in dat je ook lid bent of wordt van de Sociëteit tot Nut ende Vermaeck. De contributie van de Sociëteit bedraagt € 80. Voor informatie verwijzen wij naar de website van de Sociëteit Grave.

Comments are closed.