Contributie

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 1505073792_contributie.jpg

De contributie van de fotoclub bedraagt € 20 **) per jaar. De leden die ook deelnemen aan de 3e maandagmiddag (verdiepingsmaandag) betalen gezamenlijk de gemaakte kosten voor die middag. 
Het contributiejaar loopt van september t/m augustus van enig jaar. Leden die gedurende het contributiejaar lid worden van de fotoclub betalen dat jaar, na de introductieperiode van één maand (2-3 bijeenkomsten), naar rato.

In de jaarvergadering wordt jaarlijks de hoogte van de contributie bepaald. Je ontvangt in de maand oktober de rekening voor de contributie.

Het bedrag van de contributie moet, na ontvangst van de factuur, binnen 14 dagen worden overgemaakt op: NL19 RABO 0159 7280 61, t.n.v. Sociëteit tot Nut ende Vermaeck, onder vermelding van “contributie 20…”.

**) Het lidmaatschap van de fotoclub houdt in dat je ook lid bent of wordt van de Sociëteit tot Nut ende Vermaeck. De contributie van de Sociëteit bedraagt € 80. Voor informatie verwijzen wij naar de website van de Sociëteit Grave.

Comments are closed.