Contributie

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 1505073792_contributie.jpg

De contributie van de fotoclub bedraagt € 20 per jaar, exclusief € 85 verplicht lidmaatschap van de Societeit tot Nut ende Vermaeck voor het gebruik van alle faciliteiten. De contributie ad € 85 wordt geïnd door de Sociëteit.

De leden die ook deelnemen aan de 3e maandagmiddag (verdiepingsmaandag) betalen gezamenlijk de gemaakte kosten voor die middag. 


Het contributiejaar loopt van september t/m augustus van enig jaar. Leden die gedurende het contributiejaar lid worden van de fotoclub betalen dat jaar naar rato, na de introductieperiode van één maand (2-3 bijeenkomsten)

In de jaarvergadering wordt jaarlijks de hoogte van de contributie bepaald. Je ontvangt uiterlijk in december van enig jaar de rekening voor de contributie.

Het bedrag ad € 20 van de fotoclub contributie moet, na ontvangst van de factuur, binnen 14 dagen worden overgemaakt op: NL19 RABO 0159 7280 61, t.n.v. Sociëteit tot Nut ende Vermaeck, onder vermelding van “contributie 20…”.

Comments are closed.