Contributie

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 1505073792_contributie.jpg

De contributie van de fotoclub bedraagt € 20 per jaar, exclusief € 85 verplicht lidmaatschap van de Societeit tot Nut ende Vermaeck voor het gebruik van alle faciliteiten. De contributie ad € 85 wordt geïnd door de Sociëteit.

Het contributiejaar loopt van september t/m augustus van enig jaar. Leden die gedurende het contributiejaar lid worden van de fotoclub betalen, na de introductieperiode van één maand, dat jaar rato.

In de jaarvergadering wordt jaarlijks de hoogte van de contributie bepaald. Je ontvangt uiterlijk in december van enig jaar de rekening voor de contributie.

Het bedrag ad € 20 van de fotoclub contributie moet, na ontvangst van de factuur, binnen 14 dagen worden overgemaakt op: NL19 RABO 0159 7280 61, t.n.v. Sociëteit tot Nut ende Vermaeck, onder vermelding van “contributie 20…”.

Comments are closed.