De contributie bedraagt per 1 september € 115 per jaar: € 95 voor de Sociëteit en € 20 voor de fotoclub.

In de jaarvergadering wordt jaarlijks de hoogte van de contributie bepaald. De contributie wordt middels een automatische incasso geïnd door de Sociëteit. Na aanmelding wordt u gevraagd of u akkoord gaat met een incasso.

Het contributiejaar loopt van september t/m augustus van enig jaar. Leden die gedurende het contributiejaar lid worden betalen, na de introductieperiode van één maand, dat jaar naar rato.

Comments are closed.