De contributie voor de fotoclub bedraagt per 1 september 2023 € 45,00. Het lidmaatschap van de Fotobond is inbegrepen. Leden ontvangen in een mail met de betalingsgegevens.

Het contributiejaar loopt van september t/m augustus van enig jaar. Leden die gedurende het contributiejaar lid worden betalen, na de introductieperiode van één maand, dat jaar naar rato.

De contributie voor de Sociëteit tot Nut ende Vermaeck, verplicht voor fotoclubleden, bedraagt € 95,00 en wordt middels een automatische incasso geïnd, na aanmelding wordt u gevraagd of u akkoord gaat met een incasso. Om u aan te melden gaat u naar de website van de Sociëteit tot Nut ende Vermaeck.
Hier leest u ook de voorwaarden van aanmelding, opzegging en contributiebetaling.

Comments are closed.