De contributie voor de fotoclub bedraagt per 1 september 2023 €20,00 .
Leden ontvangen in oktober een mail met de betalingsgegevens.

De contributie voor de Sociëteit, verplicht voor fotoclubleden, bedraagt € 95,00 en wordt middels een automatische incasso geïnd, na aanmelding wordt u gevraagd of u akkoord gaat met een incasso.

Het contributiejaar loopt van september t/m augustus van enig jaar. Leden die gedurende het contributiejaar lid worden betalen, na de introductieperiode van één maand, dat jaar naar rato.

Comments are closed.