Bestuursleden

Bestuursleden

Het bestuur van Fotoclub de Soos bestaat uit 5 leden.

Els van Paasen, voorzitter
Pieter van de Ven, secretaris
Gerard Veenstra, penningmeester
Albert Hofman, lid
Jet de Jong, lid